Khách hàng chữ ký số c

Khi thay đổi thông tin công ty, tôi rất bối rối và sợ gọi đại lý cung cấp cũ bởi họ không còn hỗ trợ. Rồi nhờ quảng cáo tôi biết đến Yêu Chữ Ký Số và được hướng dẫn.

Khách hàng chữ ký số e

Để đăng ký hải quan điện tử tôi đã gọi nhiều đơn vị chữ ký số nhưng không được đáp ứng do không mua từ họ. Bất ngờ là Yêu Chữ Ký Số lại sẵn sàng hỗ trợ.

khách hàng chữ ký số d

Khi chuyển qua hệ thống Thuế Điện Tử mới tôi rất bối rối. Qua sự hỗ trợ của Yêu Chữ Ký Số mọi thứ lại dễ dàng và thuận lợi. Đặc biệt là sự hỗ trợ khai thuế trên Chrome.

khách hàng chữ ký số d

Ngoài Yêu Chữ Ký Số, rất ít đơn vị hỗ trợ phần mềm bảo hiểm xã hội miễn phí tuy có chậm và không hoàn toàn nhưng cũng giúp tôi hoàn thành công việc được giao

Khách hàng chữ ký số f

Là một kế toán, thời điểm báo cáo quý và năm là những lúc tôi cực và lo lắng khi chữ ký số khai thuế gặp lỗi nhưng đã có Yêu Chữ Ký Số nên công việc bớt sai sót và ổn định.

Thật may mắn khi vào ngày cuối cùng khai thuế được Yêu Chữ Ký Số hỗ trợ kịp thời tránh nộp tờ khai giá trị gia tăng trễ bị thuế phạt, mất uy tín công ty.