Đề xuất gia hạng giấy phép chứng thực số

Hiện Nghị định 26 quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chỉ được gia hạn giấy phép một lần với thời gian một năm.

Ngày 21/9 tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Đa số các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA) tham gia hội thảo cho rằng các quy định hiện hành có nhiều điểm không phù hợp và đề nghị tăng thời gian gia hạn giấy phép lên 5 năm.

Bà Phùng Thị hAn, đại diện Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, cho biết Nghị định 26 ra đời từ cách đây 10 năm (2007) khi dịch vụ chứng thực chữ ký số tại Việt Nam còn chưa hình thành. Dù đã hai lần sửa đổi, bổ sung song thực tiễn còn nhiều bất cập, vì vậy cần xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 26 để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dịch vụ chứng thực chữ ký số.

“Việc gia hạn chứng thư số tránh việc phải định kỳ xin cấp mới sẽ mang lại nhiều tiện ích cho công tác quản lý, tiết kiệm chi phí đầu tư, thời gian và nhân lực chuyển đổi theo hệ thống chữ ký số mới”, ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch Bkav, chia sẻ.

Ông Lê Việt Cường thuộc FPT-CA nhấn mạnh: “Trên thực tế, khi cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, các gói cước dịch vụ CA cung cấp tới khách hàng thường có điều kiện thời gian 1-3 năm. Nếu thời hạn cấp phép quá ngắn, hết thời hạn, lại chỉ được gia hạn một năm thì sẽ gây tác động rất lớn đối với doanh nghiệp”.

Các CA kiến nghị giữ nguyên nội dung gia hạn giấy phép như trong Nghị định 26 nhưng tăng thời gian gia hạn lên 5 năm để đảm bảo theo thông lệ chung của quốc tế và tính liên lục trong cung cấp dịch vụ. Bà Lê Thị Thuý, cho biết Bộ đề nghị vẫn phải thực hiện gia hạn cho các CA công cộng và không để gian hạn trong thời gian một năm mà có thể gian hạn một lần lần với cái thời hạn kéo dài ra như là 5 năm hoặc 10 năm để đảm bảo thời gian chuyển đổi dịch vụ, tránh sự việc như năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phải đề nghị Bộ Tài chính là lùi hạn nộp tờ khai thuế do vấn đề cấp lại chứng thư số của CA.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng kiến nghị cần rút ngắn thủ tục cho doanh nghiệp như về thời gian thẩm tra, cấp phép, đề nghị bổ sung nội dung về trách nhiệm quản lý nhà nước với dịch vụ chứng thực chữ ký số…

“Chữ ký số” là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khoá công khai của người ký có thể xác định được chính xác:
a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khoá bí mật tương ứng với khoá công khai trong cùng một cặp khóa;
b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.”Dịch vụ chứng thực chữ ký số” là loại hình dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử, do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp. Dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm:
a) Tạo cặp khóa gồm khóa công khai và khóa bí mật cho thuê bao;
b) Cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi chứng thư số của thuê bao;
c) Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số;
d) Những dịch vụ khác có liên quan theo quy định