Doanh nghiệp mới toàn quốc quý 4 và năm 2019

Doanh nghiệp mới quý 4 – món quà Yeuchukyso tặng khách hàng

Đối với cộng đồng kế toán thì danh sách doanh nghiệp mới quý 4 rất có giá trị. Đặc biệt là với những cá nhân, tổ chức mới vào nghề.

Thấu hiểu điều này, Gaja – yeuchukyso.com cất công thu thập thủ công tại Sở Kế Hoạch Đầu TưCục Thuế TPHCM rồi dành tặng quý khách hàng bộ hồ sơ doanh nghiệp mới tại TPHCM đến 1/1/2020.

Danh sách doanh nghiệp mới quý khách vui lòng tải về tại đây.

Nhận xét

Trong năm 2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký tiếp tục đạt mức cao nhất so với các năm trước. Từ 2015 – 2019, tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong năm đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, trong năm 2019, cả nước có 138.139 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.730.173 tỷ đồng, tăng 5,2% về số doanh nghiệp và tăng 17,1% về số vốn đăng ký so với năm 2018. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong năm 2019 đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2018.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2019 là 1.254.368 lao động. Tăng 13,3% so với năm 2018.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2019 là 4.003.127 tỷ đồng. Tăng 3% so với năm 2018. Bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.730.173 tỷ đồng (tăng 17,1%). Và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là 2.272.954 tỷ đồng. Giảm 5,6% với 40.076 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn.

Trân trọng.

Team Yeuchukyso