Khai thuế môn bài bằng 0 cho doanh nghiệp mới ?

Khai thuế môn bài cho các doanh nghiệp mới thành lập sau 25/2/2020 thay đổi theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/2/2020) sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài.

Các trường hợp được miễn thuế môn bài do Covid

  1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
  2. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
  4. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định.
  5. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
  6. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
  7. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
  8. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
  9. Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.
  10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Khai thuế môn bài là gì

Có cần kê khai thuế môn bài khi đã được miễn giảm ?

Doanh nghiệp mới thành lập theo quy định chính phủ mới nhất vẫn phải kê khai thuế môn bài; nhưng điều đặc biệt là có thể chủ động kê khai vào đầu năm 2021.

Theo khoản 3 điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp thuộc đối tượng được miễn giảm thuế môn bài sẽ khai thuế và nộp thuế trước 31/1/2021 – dựa trên tìm hiểu chính xác của Yêu Chữ Ký Số.

Đặc biệt nhất Nghị định cũng quy định: “Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: Văn bản xin tạm ngừng sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn nộp lệ phí theo quy định (30/1 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng…”./.

 

Theo Kế Toán Thiên ƯngThư Viện Pháp Luật

 

Liên hệ Gaja
Gọi ngay cho chúng tôi