Hồ sơ chữ ký số các hãng nộp về Nhà Nước năm 2021 được điều chỉnh với một số điểm mới sau đây:

 1. GPKD được xác thực.
 2. CMND được xác thực.
 3. Phiếu đăng ký hợp lệ.

Diễn giải chi tiết hồ sơ cho quý khách hàng, đối tác như sau:

 1. GPKD xác thực khi được chụp từ bản chính. Hoặc chụp từ bản photo có dấu đỏ của công ty, bản sao công chứng.
 2. CMND xác thực khi là CMND người đại diện pháp luật. Hoặc người được uỷ quyền – kèm theo giấy tờ uỷ quyền có chữ ký người đại diện và được chứng thực.
 3. Phiếu đăng ký chữ ký số (bao gồm cả giấy chứng nhận chữ ký số với một số hãng). Là hợp lệ khi nó là bản tài liệu giấy có ký tên đóng dấu chủ doanh nghiệp hoặc bản mềm được ký điện tử.

Lưu ý quan trọng:

 1. GPKD và CMND của khách hàng bản photo  không thể có bản sao hay mộc cty. Nếu lý do bất khả kháng thì buộc có mộc công ty của đơn vị phân phối trực tiếp.
 2. Hồ sơ nộp về hãng có 2 loại : hồ sơ mềm thì đưa lên ngay hệ thống phần mềm hãng. Hồ sơ cứng buộc gởi về nhà cung cấp 7 ngày kể từ thời điểm kích hoạt.

hồ sơ chữ ký số 2021

Trách nhiệm pháp lý của khách hàng khi không cung cấp đủ hồ sơ được diễn giải như sau:

 1. Tất cả các cá nhân, đơn vị liên quan cố tình hoặc hỗ trợ việc giả mạo/thiếu hồ sơ dẫn đến sai phạm cấp chữ ký số liên đới sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi có phát sinh vấn đề liên quan đến pháp lý;
 2. Chịu hoàn toàn các chi phí phát sinh và mức xử phạt trong quá trình thanh kiểm tra khi phát hiện sai phạm có chữ ký số bán ra không có/thiếu hồ sơ và bị xử phạt theo quy định mức phạt cụ thể như sau:
 3. Đối với Câu lạc bộ chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam mức xử phạt khi phát hiện sai phạm quy định tại Biên bản họp thống nhất vấn đề cấp chữ ký số và thu hồ sơ ngày 26/04/2021 sẽ đóng Quỹ số tiền gấp 2 lần giá niêm yết của chữ ký số đó;
 4. Đối với Cơ quan nhà nước mức xử phạt khi phát hiện sai phạm được quy định tại Khoản 6 Điều 107 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.
 1. Được khôi phục trạng thái chữ ký số khi bị lỗi.
 2. Được hỗ trợ xác minh các giao dịch điện tử quan trọng.
 3. Ký xuất hoá đơn điện tử, khai hải quan ổn định.
 4. Được bảo vệ quyền lợi khi gặp nhà phân phối trung gian không trung thực (cấp 2, cấp 3…).

Hồ sơ chữ ký số của các hãng Vina – Easy – Fast – Newtel chuẩn 2021:

Hồ sơ chữ ký số Vina:

 1. GPKD (bản sao công chứng)
 2. CMND (bản sao công chứng)
 3. Hợp đồng chữ ký số Vina 2021
 4. Xác nhận đăng ký chữ ký số Vina

Hồ sơ chữ ký số Easy

 1. GPKD (bản sao công chứng)
 2. CMND (bản sao công chứng)
 3. Phiếu đăng ký chữ ký số 2021
 4. Giấy xác nhận (ký số bằng chính chứng thư số vừa được cấp phát

Hồ sơ chữ ký số Fast

 1. GPKD (bản sao công chứng)
 2. CMND (bản sao công chứng)
 3. Phiếu đăng ký chữ ký số Fast 2021
 4. Giấy xác nhận (ký số bằng chính chứng thư số vừa được cấp phát

Hồ sơ chữ ký số Newtel

 1. GPKD (bản sao công chứng)v
 2. CMND (bản sao công chứng)
 3. Phiếu đăng ký chữ ký số Newtel 2021
 4. Giấy xác nhận (ký số bằng chính chứng thư số vừa được cấp phát

Team Chữ Ký Số Gaja

Trân trọng

>> CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

 

Mua chữ ký số Easy giá rẻ (hoặc Vina, Viettel, Fast)
Gọi ngay cho chúng tôi