Tại sao cần sử dụng hóa đơn điện tử ngay bây giờ ?

Sử dụng hóa đơn điện tử và những thông tin cần biết

Sử dụng hóa đơn điện tử; khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý; theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý; truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là hóa đơn điện tử

Theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ, qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức bao gồm hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (sau đây được gọi là hóa đơn ) là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã và số qua hệ thống hóa đơn của cơ quan thuế.

Số hóa đơn : là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế; và được cấp bởi hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế. Mã : là chuỗi ký tự được mã hóa; và được cấp bởi hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Mã vạch hai chiều: có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế, được hiển thị trên hóa đơn. Mã vạch hai chiều hỗ trợ doanh nghiệp đọc nhanh và kiểm tra thông tin trên hóa đơn.

Lợi ích thiết thực khi dùng hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy truyền thống

  1. Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn.
  2. Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, quản trị kinh doanh, đối chiếu dữ liệu.
  3. Thời gian phát hành hóa đơn được rút ngắn.
  4. Hóa đơn điện tử góp phần hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp cũng như góp phần bảo vệ môi trường.

Ngày 25/07/2017 Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định 1078/QĐ-TTg phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo để xây dựng nghị định thay thế nghị định 51/2010/NĐ-CP và nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Dự thảo đã được trình Chính phủ vào tháng 10/2017.

Vì vậy kể từ 01/01/2018 Các doanh nghiệp đồng thời tiến hành sử dụng hóa đơn điện tử. Đến tháng 07/2018 sẽ có công văn bắt buộc sử dụng trên cả nước.

Team biên tập Gaja