Hoá đơn điện tử liên kết Thuế bên cạnh gởi cho người mua hàng là nội dung chính của thông tư 78 do Bộ Tài chính ban hành. Quy định này áp dụng cho các hộ, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh và nộp thuế theo phương pháp kê khai trực tiếp đến người tiêu dùng.

Đối tượng áp dụng Hoá đơn điện tử liên kết Thuế

Đối tượng cụ thể áp dụng là các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở bán lẻ hàng tiêu dùng, dược, dịch vụ vui chơi, giải trí…

Cách thức triển khai hoá đơn điện tử liên kết thuế là dùng máy tính tiền có kết nối với phần mềm hoá đơn điện tử và tính năng chuyển dữ liệu đến cơ quan Thuế.

Theo đó, mã của cơ quan Thuế sẽ được cấp tự động và áp dụng theo dải ký tự cho các đơn vị.

Hoá đơn điện tử và mã cơ quan thuế cấp được đảm bảo không trùng lắp và tuân thủ nguyên tắc thuế.

Phần mềm áp dụng mã cơ quan Thuế và xuất hoá đơn điện tử phải đáp ứng yêu cầu chuyển dữ liệu xuất hoá đơn điện tử liên kết Thuế ngay trong ngày phát sinh.

Việc này thực hiện thông qua hợp đồng với các tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

hoá đơn điện tử liên kết thuế - phần mềm

Địa phương áp dụng thí điểm

Riêng ở TP.HCM thì Bộ Tài chính yêu cầu Cục Thuế phải thành lập ban chỉ đạo triển khai chương trình hoá đơn điện tử liên kết thuế tại địa phương. Riêng cơ cấu ban chỉ đạo bao gồm lãnh đạo thành phố làm trưởng ban, đại diễn lãnh đạo của cục Thuế và các Sở, Ban, Ngành liên quan là thành viên.

Các đối tượng sử dụng các loại hoá đơn điện tử liên kết Thuế được rà soát, phân loại và Cục Thuế TP.HCM thông báo cụ thể về thời điểm triển khai thực hiện.

Cục thuế TP.HCM cũng cần chuẩn bị trước cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng việc phát hành và nhận dữ liệu hoá đơn điện tử liên kết Thuế từ các đối tượng triển khai.

Ngoài ra, Cục Thuế TP.HCM cần thông tin đường dây nóng nhận phản hồi từ các đơn vị cũng như thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc để xử lý kịp thời, nhanh chóng.

Dự kiến quy định mới được áp dụng thí điểm từ ngày 1/11 tại TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định trước khi phổ cập tới cả nước trong thời gian tới.

Tóm lại theo thông tư 78 thì hoá đơn phát hành của các đơn vị bán lẻ trực tiếp người tiêu dùng sẽ được quản lý chặt chẽ hơn.

Hoá đơn điện tử liên kết Thuế song song với việc gởi khách hàng khác với trước đây chỉ giao cho người mua hàng.

Thông tư 78 cũng là bước đầu tiên cho việc hiện thực hoá dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Luật quản lý Thuế và nghị định số 123 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ.

Nội dung này được nêu ra trong dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế, nghị định số 123 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ mà Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến.

Ban biên tập Chữ ký số Gaja – Nguồn: Thư Viện Pháp Luật.

>> CHỦ ĐỀ NÓNG 2021:

Mua chữ ký số Easy giá rẻ (hoặc Vina, Viettel, Fast)
Gọi ngay cho chúng tôi